De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld. Hiertoe is de Regeling zorgverzekering aangepast.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld. Hiertoe is de Regeling zorgverzekering aangepast.

Het maximale bijdrageloon en het maximale bijdrage-inkomen dat voor heffing van de IAB in aanmerking wordt genomen, bedraagt voor het jaar 2024 € 71.628 (2023: € 66.956). Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen uit de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Het hoge percentage IAB daalt van 6,68% in 2023 naar 6,57% in 2024. Ook het lage percentage aan IAB daalt, namelijk van 5,43% in 2023 naar 5,32% in 2024.

Wetsartikelen:

Zorgverzekeringswet 45

Zorgverzekeringswet 43

Zorgverzekeringswet 42

[Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Editie: 15 november

Informatiesoort: VN Vandaag

2090

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen