De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een vraag beantwoord over fiscaal partnerschap als drie meerderjarige belastingplichtigen staan ingeschreven op hetzelfde woonadres. Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie.

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een vraag beantwoord over fiscaal partnerschap als drie meerderjarige belastingplichtigen staan ingeschreven op hetzelfde woonadres. Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie.

In de voorgelegde casus gaat het om A, B en C die in 2023 staan ingeschreven op hetzelfde woonadres. A was gehuwd met B, maar zij zijn in 2021 gescheiden. Zij hebben in 2015 samen een kind gekregen. In 2022 heeft A een kind gekregen met C. De woning waar A, B, C en de kinderen staan ingeschreven is in eigendom van B en C. In deze situatie zijn B en C in 2023 elkaars fiscale partners voor de inkomstenbelasting op grond van art. 1.2 lid 1 onderdeel d Wet IB 2001.

Art. 1.2 Wet IB 2001 definieert het fiscaal partnerschap voor de Wet IB 2001. Volgens lid 3 van het artikel kan een persoon slechts één partner tegelijk hebben. Indien meerdere personen als partner kunnen worden aangemerkt, geldt als partner diegene die volgens de volgorde van de onderdelen als eerste voldoet. Indien meerdere personen voldoen aan de voorwaarden van hetzelfde onderdeel kwalificeert geen van hen als partner op grond van dat onderdeel en wordt gekeken of sprake is van partnerschap op grond van een volgend onderdeel.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 1.2

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 15 november

Informatiesoort: VN Vandaag

1301

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen