Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X het griffierecht niet heeft betaald en de gemachtigde er ook niet op heeft toegezien dat tijdig werd betaald. De gemachtigde stelt vergeefs dat X niet in verzuim is geweest. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO). 

X graaft geulen voor datakabels. In geschil is of de ontvanger terecht vervolgingskosten in rekening heeft gebracht voor de voorlopige aanslag IB/PVV 2017. X' hoger beroep is niet-ontvankelijk wegens het niet voldoen van griffierecht. In verzet stelt de gemachtigde dat X een laag opleidingsniveau heeft en het (nog) niet betalen van het griffierecht een ongelukkige samenloop van omstandigheden en communicatiestoornissen is.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N 2023/27.1.3) oordeelt dat X het griffierecht niet heeft betaald en de gemachtigde er ook niet op heeft toegezien dat tijdig werd betaald. De gemachtigde stelt vergeefs dat X niet in verzuim is geweest. Het maakt niet uit dat de raadsheer die de uitspraak, waartegen verzet is gedaan, niet juist was beëdigd (zie HR 21 oktober 2022, 22/03034, V-N 2022/46.16). X' verzet is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 15 november

Informatiesoort: VN Vandaag

117

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen