De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen verduidelijkt naar aanleiding van twee vragen de werking van de temporiseringsmaatregel van art. 20 lid 2 tweede volzin Wet VPB 1969. Op achterwaartse verrekening van verliezen uit 2022 met verliezen uit 2021 zijn de temporiseringsregels van toepassing.

Uit de wettekst en de parlementaire geschiedenis leidt de kennisgroep af dat het recht op verliesverrekening wordt beheerst door de wettekst geldend voor het verliesjaar. Achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 is onderworpen aan de met ingang van 2022 geldende temporiseringsregels van art. 20 lid 2 tweede volzin Wet VPB 1969.

In tegenstelling tot de achterwaartse verrekening zijn op de voorwaartse verrekening van een verlies van vóór 2021 met winst over 2021 de temporiseringsregels niet van toepassing. Als ná verrekening van een verlies van vóór 2021 winst over 2021 nog verlies resteert, kan een verlies van 2022 hiermee worden verrekend. Op deze verrekening zijn wél de temporiseringsregels van toepassing.

Het bedrag van de belastbare winst over voor verrekening in aanmerking komt wordt mede begrensd door de voorwaartse verrekening van verliezen van vóór 2021 met de winst over 2021. De kennisgroep licht haar standpunten toe met een aantal rekenvoorbeelden.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 20

[Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 15 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

827

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen