In het voorjaar van 2021 wordt een aantal punten ten aanzien van de toepassing van ATAD2 toegelicht in een beleidsbesluit. Dat staat in de voorjaarsbrief inzake de fiscale moties en toezeggingen 2021 die staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

Ten aanzien van dubbele belastingheffing onder ATAD2 heeft de Europese Commissie aangegeven dat de tekst van de ATAD2-richtlijn voldoende ruimte biedt om op nationaal niveau dubbele belastingheffing door toepassing van de hybride mismatchmaatregelen in bepaalde gevallen te voorkomen. Dit is onderzocht door de staatssecretaris, maar hij komt tot de conclusie dat de reactie van de Europese Commissie in samenhang met de richtlijn onvoldoende ruimte biedt om dubbele belastingheffing in de besproken casus op te lossen. Met het beleidsbesluit wil de staatssecretaris meer duidelijkheid verstrekken.

Het aantal landenrapporten dat in Nederland in het kader van country-by-country reporting wordt ingediend daalt van circa 450 in het kalenderjaar 2018 tot circa 270 landenrapporten in het kalenderjaar 2020. Dit komt doordat steeds meer landen CbCR-wetgeving hebben ingevoerd en uitwisselingsrelaties zijn aangegaan waardoor bedrijven steeds vaker in het land van de uiteindelijke moederentiteit hun landenrapport indienen. In het kalenderjaar 2020 zijn ruim 3400 rapporten uit het buitenland ontvangen.

Tot slot merkt de staatssecretaris op dat er op dit moment een onderzoek loopt naar opties voor een meer neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De resultaten worden voor 1 juli 2021 verwacht.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 april

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen