Het Inclusive Framework van de OESO zet erop in om halverwege 2021 tot wereldwijde afspraken te komen over een herziening van het internationale belastingsysteem. Nederland steunt dit ambitieuze doel. Dat antwoordt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in antwoord op Kamervragen.

Dat de Verenigde Staten nu met concrete voorstellen komen, laat zien dat dat land ook gecommitteerd is aan het vinden van een multilaterale oplossing met 139 landen in het Inclusive Framework. Het momentum is er volgens Vijlbrief nu om met een grote groep landen afspraken te maken over een herziening van het internationale belastingsysteem. De uitgangspunten van landen kunnen daarbij uiteenlopen en die verschillen moeten worden overbrugd. Voor Pijler 1 speelt dit bijvoorbeeld bij het vaststellen van de reikwijdte van de voorstellen en de vraag in hoeverre afspraken over bindende geschilbeslechting wenselijk zijn. Bij Pijler 2 moet men het onder meer eens worden over de hoogte van het minimum effectieve tarief. Deze discussies met een grote groep landen zijn complex en het tijdpad is ambitieus.

Het is de verwachting dat eind juni/begin juli 2021 landen wordt gevraagd in te stemmen met een rapport. De Europese Commissie komt vervolgens met een richtlijnvoorstel om deze mondiale oplossingen te implementeren in de nationale wetgeving van de EU-lidstaten.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 30 april

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen