Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Finland in strijd met het EU-recht handelt door de inkomsten van een Luxemburgse icbe niet gelijk te stellen met de inkomsten die door een Finse icbe worden uitgekeerd. Dat de icbe’s niet dezelfde rechtsvorm hebben is daarbij niet van belang.

De Fin E belegt in A sicav, een subfonds van een icbe-beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. A sicav keert de opgebouwde opbrengst jaarlijks uit aan de beleggers. E legt aan de centrale belastingcommissie de vraag voor of de uitgekeerde opbrengst in Finland moet worden belast als inkomsten uit kapitaal of als inkomsten uit arbeid in loondienst. Het antwoord luidt dat de uitkering moet worden beschouwd als een uitkering van dividenden, en niet als een winstaandeel, en in Finland dus moet worden belast als inkomsten uit arbeid in loondienst. E is het hier niet mee eens. De Finse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Finland in strijd met het EU-recht handelt door de inkomsten van een Luxemburgse icbe niet gelijk te stellen met de inkomsten die door een Finse icbe worden uitgekeerd. Dat de icbe’s niet dezelfde rechtsvorm hebben is daarbij niet van belang. Verder wordt opgemerkt dat de sicav naar Luxemburgs recht zich in een situatie lijkt te bevinden die objectief vergelijkbaar is met die van een icbe naar Fins recht.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 65

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 63

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Europees belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 30 april

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen