Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het beroep van de EC ongegrond is omdat zij in haar verzoekschrift niet heeft aangevoerd dat de Poolse wetgeving een bepaalde voorwaarde niet vervult. Er hoeft dan niet te worden onderzocht of Polen aan deze voorwaarde voldoet.

Polen verleent een volledige vrijstelling van accijns voor energieproducten die worden gebruikt door energie-intensieve ondernemingen waarop de EU-regeling inzake de handel in emissierechten van toepassing is. Volgens de Europese Commissie komt Polen daarmee niet de op haar rustende verplichtingen tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit na. De EC stelt daarom beroep in bij het Hof van Justitie EU.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het beroep van de EC ongegrond is omdat zij in haar verzoekschrift niet heeft aangevoerd dat de Poolse wetgeving een bepaalde voorwaarde niet vervult. Er hoeft dan niet te worden onderzocht of Polen aan deze voorwaarde voldoet.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 1 april

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen