Hof Amsterdam oordeelt dat X recht heeft op een aftrek kosten levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar van € 830. Dit naar aanleiding van de door X in hoger beroep overgelegde stukken. X heeft geen recht op aftrek van scholingsuitgaven.

De inspecteur legt IB-navorderingsaanslagen 2012 en 2013 op aan X. De inspecteur corrigeert daarbij de aftrek van studiekosten en kosten levensonderhoud kinderen. X is het hier niet mee eens. Volgens haar heeft zij recht op een hogere aftrek. Verder stelt zij dat de aanslagen zijn opgelegd in strijd met het correctiebeleid. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur de aftrek voor de kosten van het levensonderhoud voor D terecht heeft gecorrigeerd. D genoot namelijk een prestatiebeurs, wat toepassing van de aftrek kosten levensonderhoud kinderen in de weg staat. De rechtbank vernietigt uiteindelijk de IB-navorderingsaanslag 2013, omdat de inspecteur vaststelt dat deze in strijd met het correctiebeleid is opgelegd. In hoger beroep overlegt X stukken die zien op de aftrek kosten levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar. De inspecteur gaat daarop akkoord met de door X geclaimde aftrek kosten levensonderhoud kinderen voor het eerste en het tweede kwartaal.

Hof Amsterdam oordeelt dat X recht heeft op een aftrek kosten levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar van € 830. Dit naar aanleiding van de door X in hoger beroep overgelegde stukken. X heeft echter geen recht op een proceskostenvergoeding, omdat zonder deze stukken de uitspraak van de rechtbank op dit punt in stand zou zijn gebleven. X heeft verder geen recht op aftrek van scholingsuitgaven, omdat het door X aannemelijk gemaakte bedrag aan uitgaven (€ 63,40) beneden de drempel van € 500 ligt. Het hof vermindert het belastbaar inkomen uit werk en woning met € 830.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.30

Wet inkomstenbelasting 2001 6.14

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 1 april

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen