Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel wijzigt de tweede pijler van het pensioenstelsel en is de uitwerking van het pensioenakkoord van juni 2019.

De wet schept in de eerste plaats ruimte voor nieuwe pensioencontracten die beweeglijker zijn en beter moeten aansluiten bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Het tweede doel is om pensioen voor de deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. Iedereen gaat pensioen opbouwen via een premieregeling. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. De fiscale facilitering moet ruim genoeg blijven om na de loopbaan met pensioen te gaan met 80% van het gemiddelde loon. Het uitgangspunt is dat voor alle pensioenregelingen hetzelfde fiscale kader geldt. De belangrijkste wijziging voor het fiscale kader is dat het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum, fiscaal enkel nog worden begrensd op de premie en niet langer op de opbouw van een uitkering. Dit betekent dat er een uniforme premiegrens gaat gelden voor iedereen, waarbij de hoogte zodanig zal zijn dat een adequate pensioenopbouw wordt gefaciliteerd. De fiscale behandeling van de tweede pijler en derde pijler wordt waar wenselijk en mogelijk geharmoniseerd om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader en wordt overgangsrecht geboden voor verschillende voorgestelde wijzigingen. De voorgestelde maximale premiegrens voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum bedraagt 30% van de pensioengrondslag.

Het wetsvoorstel moet 1 januari 2023 in werking treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan tot 1 januari 2027 de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

De internetconsultatie is opgenomen in V-N 2021/2.9.

Lees ook het thema Pensioenen: De fiscale grenzen nader beschouwd.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 1 april

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen