Om de betrouwbaarheid van de inlogmiddelen voor de online Toeslagen- en Belastingdienstomgeving te verhogen, wordt met ingang van 1 oktober 2022 het beveiligingsniveau verhoogd naar DigiD Midden. Dit betekent inloggen met gebruikersnaam, wachtwoord én sms-controle of DigiD-app. Voor Toeslagen wordt dit ingevoerd in januari 2023.

Uiteindelijk willen de Belastingdienst en Toeslagen toe naar DigiD Substantieel. Dit is de DigiD-app opgewaardeerd met een eenmalige controle van het wettelijk identiteitsdocument. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet men in het bezit zijn van een smartphone. Op dit moment vinden de staatssecretarissen het niet realistisch om van alle mensen te vragen om DigiD Substantieel te gaan gebruiken. Daarom is de tussenstap DigiD Midden geïntroduceerd.

De Belastingdienst is al met de communicatie over deze stap gestart op het inlogscherm. Toeslagen start met de communicatie vanaf 1 april 2022. Ook blijft het mogelijk dat mensen telefonisch en op papier zaken regelen met de Belastingdienst en Toeslagen.

Maatschappelijk dienstverlenende organisaties die mensen helpen met hun belasting- en toeslagenzaken en hiervoor gebruik maken van eHerkenning als inlogmiddel moeten met ingang van 24 februari 2022 minimaal eHerkenning niveau 3 gebruiken. Voor de aanschafkosten van eHerkenning 3 worden zij gecompenseerd.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 april

77

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen