Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur op basis van de normale bewijslastverdeling aannemelijk maakt dat de aanslag niet te hoog is. Het maakt niet uit dat de inspecteur de verzending van de informatiebeschikking niet aannemelijk maakt.

X is volgens de inspecteur tot oktober 2014 houder van een verzwegen rekening bij de Zwitserse UBS Bank. In geschil is de pro forma aanslag over 2016, die in december 2019 is opgelegd. In 2020 doet de FIOD een inval in zijn woning, waarbij ruim € 1,6 mln contant geld wordt gevonden. Bovendien blijkt uit aantekeningen van X dat hij vanaf 2008 elders over nog een 'geheim' vermogen van € 395.000 beschikt.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur op basis van de normale bewijslastverdeling aannemelijk maakt dat de aanslag niet te hoog is. Het bekende saldo op de UBS-bankrekening per 1 januari 2014 is namelijk hoger dan de schatting van de inspecteur en X maakt niet aannemelijk dat zijn vermogen is afgenomen. Het maakt niet uit dat de inspecteur de verzending van de informatiebeschikking niet aannemelijk maakt. Het beroep van X is ongegrond.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 1 april

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen