Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het beroep tegen een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting niet-ontvankelijk is omdat het niet namens de NV is ingesteld door een bevoegde vertegenwoordiger.

X nv was gevestigd in Nederland, maar had haar statutaire zetel op Curaçao. X nv is op 3 maart 2020 bij ontbindingsbeschikking ontbonden volgens het recht van Curaçao. Daarbij is als vereffenaar benoemd de tweede Secretaris van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao. Met dagtekening 5 september 2020 is een navorderingsaanslag VPB 2017 opgelegd en verzonden naar het Nederlandse vestigingsadres. X nv gaat in beroep. Het beroep is ingediend door twee advocaten, die door de bestuurder zijn gemachtigd. In geschil is of de advocaten bevoegd zijn om X te vertegenwoordigen in de procedure.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X nv niet is opgehouden te bestaan, aangezien geen schriftelijke verklaring van de vereffenaar bekend is gemaakt. De rechtbank verklaart het beroep van de advocaten niet-ontvankelijk, omdat het niet door of namens de vereffenaar van X nv is ingesteld. Verder wijst de rechtbank het verzoek van de advocaten om vergoeding van immateriële schade af.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26a

Invorderingswet 1990 8

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 26 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

282

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen