Hof Amsterdam oordeelt dat het belang bij de waardeontwikkeling van de aandelen in de dochters vanaf 16 november 2011 bij een andere vennootschap berust. Vanaf dat moment wordt niet langer voldaan aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid tussen X bv en de dochters.

Belanghebbende, X bv, participeert via haar dochters in scheepvaartonderneming I cv, een scheepvaarts-cv, om gebruik te kunnen maken van de willekeurige afschrijvingsfaciliteit. De inspecteur is van mening dat de dochtervennootschappen niet tot de FE met X bv behoren en corrigeert de VPB-aangiften 2011 - 2015. De aanslagen worden opgelegd aan X bv alsof er geen FE VPB bestaat tussen haar en haar dochters. X bv gaat in bezwaar. Tijdens de behandeling van het bezwaar geeft de inspecteur informatiebeschikkingen af. X bv maakt ook bezwaar tegen de informatiebeschikkingen. Rechtbank Noord-Holland (27 november 2020, 16/5478, V-N 2021/14.21.18) vernietigt de informatiebeschikkingen 2011 - 2015 partieel. X bv verstrekt daarop nog diverse e-mailbestanden. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv er niet in slaagt om te doen blijken dat zij vanaf 16 november 2011 de economische eigendom van ten minste 95% van de aandelen in de dochters bezat. Volgens de rechtbank moet uit de op 16 november 2011 gesloten overeenkomsten worden geconcludeerd dat het economische belang in een van de dochters is komen te berusten bij een andere vennootschap. De aanslagen blijven in stand.

Hof Amsterdam oordeelt dat het belang bij de waardeontwikkeling van de aandelen in de dochters vanaf 16 november 2011 bij een andere vennootschap berust. Vanaf dat moment wordt niet langer voldaan aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid tussen X bv en de dochters. Hierdoor kunnen de (negatieve) resultaten van de dochters niet als resultaat van X bv worden beschouwd. De FE, die op 9 november 2011 is aangegaan, is op 16 november 2011 van rechtswege verbroken. Verder is op 1 januari 2012 geen FE aangegaan, omdat voor beide fiscale eenheden geldt dat niet aan de voorwaarden voor het aangaan van een FE is voldaan. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Lees ook het thema Fiscale eenheid in de Vpb.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 15

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 26 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

274

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen