Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de termijnoverschrijding voor het indienen van beroep door X niet verschoonbaar is, ondanks de verwijzing naar recente jurisprudentie en een wetsvoorstel.

X heeft bezwaar gemaakt tegen (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet voor de jaren 2011 tot en met 2014. Na ongegrondverklaring van het bezwaar door de inspecteur, heeft X beroep ingesteld bij de rechtbank, welke niet-ontvankelijk is verklaard wegens termijnoverschrijding. X stelt in hoger beroep dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is, verwijzend naar de conclusie van Raadsheer Advocaat-Generaal Widdershoven en het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb. Hof 's-Hertogenbosch behandelt de zaak na de niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank. In geschil is of de termijnoverschrijding voor het indienen van beroep door X bij de rechtbank verschoonbaar is.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. Het hof neemt de overwegingen van de rechtbank over en voegt toe dat de door X aangehaalde jurisprudentie en wetsvoorstellen geen uitzonderingen bieden die in dit geval van toepassing zijn. Het hof benadrukt dat een termijnoverschrijding door een gemachtigde in beginsel onverschoonbaar is en dat er geen aanleiding is om van dit beginsel af te wijken. De slotsom is dat het hoger beroep ongegrond is en de uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd. Er is geen aanleiding voor vergoeding van het griffierecht of een veroordeling in de proceskosten.

Lees ook het thema Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 26 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

364

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen