Hof Den Haag oordeelt dat de auto minder fijnstof moet uitstoten dan 5 milligram per km om aan de toeslag te ontsnappen en X zich hiervoor tot de RDW moet wenden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X is houder van een VW Golf diesel uit 1990. Vanaf 2020 krijgt zij MRB-rekeningen met een fijnstoftoeslag van 19% (€ 32 per tijdvak) voor de uitstoot van meer dan 5 milligram per km. Volgens Rechtbank Den Haag kan tegen deze rekeningen geen bezwaar worden gemaakt. De naheffing is terecht, omdat de auto een datum van eerste toelating heeft van vóór 1 september 2009. X kan alleen tegenbewijs leveren door bij de RDW een verzoek in te dienen tot wijziging van de fijnstofuitstoot in het kentekenregister. X gaat in hoger beroep. De inspecteur stelt dat de bezwaren tegen de vier rekeningen ten onrechte niet-ontvankelijk zijn verklaard, omdat deze waren gericht tegen de (gedeeltelijke) MRB-voldoeningen.

Hof Den Haag (V-N 2022/34.1.7) oordeelt dat de auto minder fijnstof moet uitstoten dan 5 milligram per km om aan de toeslag te ontsnappen en X zich hiervoor tot de RDW moet wenden. Tegen de besluiten van de RDW staat in de meeste gevallen bezwaar en beroep open (beroep bij de algemene bestuursrechter, dus niet bij de belastingrechter). Het maakt niet uit dat de auto wel voldoet aan de APK-normen. Bij de APK worden namelijk alleen de roetdeeltjes gemeten en fijnstof bestaat uit meer stoffen dan alleen roet. X' beroep is uitsluitend gegrond, omdat haar bezwaren tegen de vier rekeningen ten onrechte niet-ontvankelijk zijn verklaard. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 23

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 26 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

70

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen