Op 13 maart 2024 is het ‘Implementatiebesluit richtlijn verhoging grensbedragen’ in werking getreden. Dit besluit verhoogt binnen de groottecriteria voor het jaarrekeningregime de grensbedragen voor de netto-omzet en de waarde van de activa.

De verhoging sluit aan bij de inflatie. De verhoging moet ervoor zorgen dat jaarrekeningplichtige rechtspersonen onder een kleiner jaarrekeningregime komen te vallen en dus voor administratieve lastenverlichting. De verhoogde grensbedragen mogen al worden toegepast op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024, zodat deze lastenverlichting ook zo snel mogelijk effect heeft.

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 2 397

Burgerlijk Wetboek Boek 2 396

Burgerlijk Wetboek Boek 2 395a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 26 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

562

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen