Hof Amsterdam oordeelt dat de beroepen ontvankelijk zijn en vernietigt de uitspraak van de rechtbank in zoverre.

X brengt in zijn aangiften IB/PVV voor de jaren 2012, 2013 en 2014 specifieke zorgkosten in aftrek. De inspecteur staat deze aftrekposten niet volledig toe. De uitspraak op bezwaar is aanvankelijk alleen naar X gestuurd en bereikt zijn gemachtigde pas nadat hij om deze uitspraak heeft verzocht. X gaat in beroep. De rechtbank verklaart het beroep van X niet-ontvankelijk, omdat de gemachtigde het beroepschrift niet heeft ingediend zo spoedig als dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.

Hof Amsterdam oordeelt dat de beroepen ontvankelijk zijn en vernietigt de uitspraak van de rechtbank in zoverre. Het beroepschrift is volgens het hof tijdig bij de rechtbank binnengekomen, namelijk binnen zes weken vanaf de ontvangst van de uitspraak op bezwaar door de gemachtigde. Het hof doet de zaken zelf af. De aftrekpost van € 11 aan tandartskosten is ten onrechte niet in aanmerking genomen. Het staat vast dat dit bedrag niet is vergoed door de zorgverzekeraar en voor eigen rekening van X is gekomen. Het is geen krachtens de Zorgverzekeringswet verschuldigde bijdrage. De overige aangegeven aftrekposten zijn terecht door de inspecteur geweigerd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.18

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

186

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen