Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de 'Mededeling verrekening' een schriftelijke kennisgeving is die als de beschikking invorderingsrente heeft te gelden.

Aan X1 is in 2014 een aanslag erfbelasting opgelegd van € 127.346, waarbij € 30.864 belastingrente in rekening is gebracht. In 2015 volgt een tweede aanslag van € 102.339 met € 17.724 belastingrente. Vanaf medio 2020 start X1 met aflossingen. Na iedere betaling stuurt de ontvanger een 'Mededeling verrekening' waarop de toegerekende invorderingsrente staat. Volgens X1 zijn deze mededelingen geen beschikkingen, zodat de invorderingsrente in zijn geheel moet worden vernietigd (zie Rb. Noord-Nederland 10 maart 2020, 19/1122, V-N 2020/38.2.4).

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de 'Mededeling verrekening' een schriftelijke kennisgeving is die als de beschikking invorderingsrente heeft te gelden. Iedere betaling is conform art. 30 Uitvoeringsregeling Inv. 1990 gesplitst in hoofdsom en invorderingsrente, waarbij echter over een te lange periode 0,01% rente is berekend. Dit is in het voordeel van X1, die door het beroep niet in een slechtere positie mag komen te verkeren. De ontvanger heeft ook nagelaten om een goede specificatie van de invorderingsrente (ruim € 25.000) te verstrekken, maar aan deze schending van het motiveringsbeginsel worden geen gevolgen verbonden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 30

Invorderingswet 1990 30

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 18 mei

14

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen