Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X vergeefs foto's van de auto laat zien waarop schade zichtbaar is. Het is niet duidelijk of die foto’s ook de staat laten zien waarin de auto verkeerde op het moment van de aangifte.

X doet in juli 2018 BPM-aangifte voor een auto met schade en voldoet € 4273. De schadecalculatie in het bijgaande taxatierapport is uit juli 2017. In dit rapport is de schade berekend op € 38.395, die geheel in mindering is gebracht op de handelsinkoopwaarde. Na hertaxatie door Domeinen stelt de inspecteur dat de auto geen schade (meer) heeft. X laat aan Domeinen vergeefs losse schadeonderdelen zien. Van die kan de herkomst namelijk niet worden vastgesteld. In geschil is de naheffing van € 8623.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X vergeefs foto's van de auto laat zien waarop schade zichtbaar is. Het is niet duidelijk of die foto’s ook de staat laten zien waarin de auto verkeerde op het moment van de aangifte. X kan ook geen verklaring geven waarom er zoveel tijd ligt tussen de datum van de schadecalculatie en het opmaken van het rapport (11 juli 2018). Hoewel niet onaannemelijk is dat de auto schade heeft gehad, is er geen grond om voor het schadeverleden een extra vermindering toe te passen. In het eigen taxatierapport is niet ingegaan op het schadeverleden en het is onduidelijk waar de door X overgelegde forfaits van de brancheverenigingen (TMV en NIVRE) op zijn gebaseerd. Het beroep van X is ongegrond. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn krijgt X wel een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 18 mei

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen