Staatssecretaris Van Rij beantwoordt de vragen en verzoeken van diverse Tweede Kamerleden omtrent de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV). De vragen over discriminatie en racisme beantwoordt Van Rij nog niet. Hij geeft aan hier meer tijd voor nodig te hebben.

Als bijlage bij de brief zijn openbare versies van de handleidingen analyse (fraude) query’s 2014 - 2020 verstrekt voor analisten aan de poort. Hierbij wordt opgemerkt dat de handleidingen nooit zijn goedgekeurd door het management.

Van de voorloper van FSV, het dagboek PIT (persoonsgericht intensief toezicht) zijn alsnog bestanden met registraties gevonden. Momenteel wordt onderzocht of de gevonden bestanden meer informatie bevatten over de reden van registratie waardoor mensen ook in FSV zijn opgenomen. Als deze informatie wordt gevonden, wordt dit met de betrokkenen gedeeld.

Op 17 mei 2022 krijgt de Kamer een technische briefing over FSV en de opties voor een tegemoetkomingsregeling voor onterechte gevolgen. De Kamer ontvangt zo snel mogelijk de voortgangsrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen, waarbij de staatssecretaris ook nader ingaat op de vraag over (institutioneel) racisme in de bevindingen van PwC. In juni 2022 wordt de Kamer verder geïnformeerd over de tegemoetkomingsregeling en ontvangt de Kamer de adviezen van de Landsadvocaat over de juridische implicaties van de PwC-rapporten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 mei

11

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen