Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de correctie in verband met het inkomen uit ab onterecht is. Het standpunt van de inspecteur dat er sprake is van een uitdeling, omdat X de lening niet kan terugbetalen, is onjuist. Op het moment dat de lening werd verstrekt was daar namelijk geen sprake van.

Belanghebbende, fiscalist X, houdt via zijn bv’s aandelen in een Spaanse vennootschap. De zetels van de bv’s worden per 1 augustus 2015 verplaatst naar België en X emigreert op 5 augustus 2015 naar Spanje. Voor het jaar 2015 doet X aangifte naar een negatief inkomen uit werk en woning van € 6544. De inspecteur corrigeert het inkomen op diverse punten, waarbij hij het belastbaar inkomen uit werk en woning vaststelt op € 1,1 mln en het belastbaar inkomen uit ab op € 1,6 mln. X is het hier niet mee eens.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de correctie in verband met het inkomen uit ab onterecht is. Het standpunt van de inspecteur dat er sprake is van een uitdeling, omdat X de lening niet kan terugbetalen, is onjuist. Op het moment dat de lening werd verstrekt was daar namelijk geen sprake van. Als op een later moment komt vast te staan dat een aandeelhouder de lening niet kan terugbetalen, betekent dat niet direct dat er sprake is van een uitdeling. De rechtbank schrapt ook de correctie in verband met de aftrek van de hypotheekrente voor de eigen woning. Deze correctie bouwt namelijk voort op de stelling van de inspecteur dat de vordering van de bv op X een uitdeling is. Verder is de rente ook aftrekbaar wanneer de rente is bijgeschreven. Voor de stelling van de inspecteur dat de pensioen- en lijfrenteaanspraak, door de zetelverplaatsing, in aanmerking moeten worden genomen als loon uit vroegere dienstbetrekking is volgens de rechtbank nader onderzoek nodig. De rechtbank heropent daarvoor het onderzoek.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 19b

Wet inkomstenbelasting 2001 4.12

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 18 mei

26

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen