Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur geen redelijke schatting van de belastbare winst van belanghebbende heeft gemaakt en stelt zodoende zelf in goede justitie de belastbare winst vast.

Belanghebbende, X, is uitgenodigd, herinnerd en aangemaand tot het doen van aangifte over de jaren 2015, 2016 en 2017. X dient binnen de gestelde termijn geen VPB-aangiften in. De inspecteur legt op basis van een controlerapport voor onderhavige jaren navorderingsaanslagen op, waarna X alsnog zelf aangifte doet. Naar aanleiding van belastinggeschillen sluiten partijen een VSO af voor onder andere de jaren vanaf 2015.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur geen redelijke schatting van de belastbare winst van X heeft gemaakt en stelt zodoende zelf in goede justitie de belastbare winst vast. Het controlerapport waar de inspecteur voor zijn schatting naar verwijst, is namelijk te summier en de aangebrachte winstcorrecties zijn niet onderbouwd. Voorts overweegt de rechtbank dat de omstandigheid dat X jaren discussies had met de Belastingdienst en dit als frustrerend heeft ervaren, haar niet ontslaat van de verplichting aangifte te doen. Dit vormt evenmin een reden voor de door X verzochte schadevergoeding op grond van art. 8:88 Awb.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:88

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Rechtbank Gelderland

Editie: 18 mei

52

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen