Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat door X niet is gesteld noch aannemelijk is gemaakt dat niet eerder een auto van hetzelfde merk in Nederland is geregistreerd, zodat geen beroep op de koerslijst van het andere merk kan worden gedaan.

X doet BPM-aangifte voor een zeldzame occasion. Volgens het bijgaande taxatierapport heeft de auto schade en X voldoet € 3145 aan BPM. Na hertaxatie door Domeinen stelt de inspecteur dat er uitsluitend normale gebruikssporen zijn. In geschil is de naheffing van € 5229. X stelt thans dat het merk niet voorkomt in enige koerslijst, zodat moet worden aangesloten bij een koerslijst van een vergelijkbaar model van een ander merk.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat door X niet is gesteld noch aannemelijk is gemaakt dat niet eerder een auto van hetzelfde merk in Nederland is geregistreerd, zodat geen beroep op de koerslijst van het andere merk kan worden gedaan. Er kan gebruik worden gemaakt van het taxatierapport. X maakt niet aannemelijk dat de auto echte schade heeft. De aanwezigheid van laterale retroreflectoren in de koplampunits, de velgen en de achterbumper is geen reden om een waardevermindering toe te passen. X maakt niet aannemelijk dat het marktonderzoek van zijn taxateur is gebaseerd op auto's die deze reflectoren niet hadden (vgl. Hof Arnhem-Leeuwarden 29 juni 2021, 20/00756 en A-G in V-N 2022/18.12). X krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn wel een immateriële schadevergoeding van € 500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Belastingregeling voor het Koninkrijk 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 18 mei

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen