In het Staatsblad is het Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen gepubliceerd, dat 1 juli 2023 in werking treedt.

In art. 150a van de Pensioenwet is een experimenteerbepaling opgenomen. Deze bepaling, die met ingang van 1 juli 2023 in werking treedt, maakt het mogelijk dat bij wijze van experiment tijdelijk wordt afgeweken van een aantal artikelen in de Pensioenwet. Hierdoor kunnen pensioenregelingen in de tweede pijler opengesteld worden voor vrijwillige aansluiting door zelfstandigen. Dit met als doel om te onderzoeken in hoeverre een dergelijke mogelijkheid de pensioenopbouw door zelfstandigen stimuleert. In het besluit is een aantal zaken geregeld. Het gaat bijvoorbeeld om de wijze waarop een pensioenregeling voor zelfstandigen in de tweede pijler tot stand komt en een meldplicht voor de pensioenuitvoerder die gebruikmaakt van de experimenteerruimte. Verder betreft het de wijze waarop zelfstandigen dienen te worden geïnformeerd over de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan een pensioenregeling in de tweede pijler.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Pensioenen, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 3 juli

59

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen