Per 1 juli 2023 wordt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling gewijzigd als gevolg van de aanpassing van de regeling voor nettopensioen.

De voorwaarden rond fiscale hygiëne (scheiding van de bruto basispensioenregeling en de vrijwillige nettoregeling) worden met dit besluit deels aangepast, omdat deze niet meer passen bij de kenmerken van het nieuwe stelsel. Zo zullen de bruto en netto geldstromen naar de solidariteits- of risicodelingsreserve en het bruto- en netto-deel van de persoonlijke pensioenvermogens niet administratief vermengd mogen worden. Nettopensioen is pensioen bij een pensioengevend loon boven de zogenoemde fiscale aftoppingsgrens. Een pensioenfonds moet nettopensioen als een vrijwillige pensioenregeling uitvoeren.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Pensioenen, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 3 juli

32

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen