De Wet toekomst pensioenen is in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet wijzigt de Pensioenwet, de Wet IB 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel en enkele andere wijzigingen.

De wet komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. Deze wet strekt ertoe om de in deze notitie beschreven hoofdlijnen uit te werken en te verankeren in de wet- en regelgeving.

De wet bevat tevens voorstellen voor de standaardisering van het nabestaandenpensioen in de tweede pijler, de experimenteerruimte voor de pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en de inkorting van de wachttijd voor werknemers in de uitzendsector.

In Vakstudie Nieuws is aandacht besteed aan het wetsvoorstel (36067) in V-N 2022/20.7, V-N 2022/24.18.4, V-N 2022/41.7, V-N 2022/49.3, V-N 2023/3.7, V-N 2023/3.8, V-N 2023/17.5 en V-N 2023/20.19.9.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Pensioenen, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 3 juli

38

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen