Er is een besluit verschenen naar aanleiding van een nieuw WOB-verzoek inzake Shell, ook wel de Shell Papers genoemd. Het verzoek ziet op informatie over de behandeling van het eerder ingediende WOB-verzoek op 12 april 2019 inzake Shell bij 9 ministeries, 3 provincies en 5 gemeenten.

Ook dit verzoek omvat meerdere verzoeken gericht aan verschillende bestuursorganen. Het onderdeel gericht aan het Ministerie van Financiën omvat alle documenten inzake de WOB-procedure van 2019, waaronder informatie over externe ondersteuning inzake bijvoorbeeld selectie van documenten, ontdubbelen en zwarten van te weigeren passages, zienswijzen die gevraagd en ongevraagd zijn ingediend, juridische advisering en ondersteuning en alle documenten gewisseld met derden waaronder Shell en NAM.

Tot de verstrekte documenten behoren diverse interne e-mails van medewerkers van het Ministerie van Financiën en een brief van het advocatenkantoor van Shell over het eerdere WOB-verzoek. Tevens zijn interne e-mails over de afwijzing van het eerdere verzoek toegevoegd.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 maart

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen