Hof Amsterdam oordeelt dat X na zijn emigratie arbeid heeft verricht in Nederland. Voor het loon dat hij na emigratie heeft ontvangen is hij aan te merken als een buitenlands belastingplichtige.

X is tot is zijn emigratie in maart 2015 woonachtig in Nederland. Tot april 2016 blijft hij bestuurder van B bv, een in Nederland gevestigd lichaam. Na zijn emigratie ontvangt X in 2015 nog wel loon van B bv, maar verricht hij vanwege een zakelijk geschil over de verkoop van B bv niet langer werkzaamheden voor B bv. In geschil is of het ontvangen loon van X na emigratie in Nederland belastbaar is voor toepassing van art. 7.2 aanhef en lid 2 onderdeel b en lid 7.

Hof Amsterdam oordeelt dat X na zijn emigratie arbeid heeft verricht in Nederland. Voor het loon dat hij na emigratie heeft ontvangen is hij aan te merken als buitenlands belastingplichtige. X heeft niet aannemelijk kunnen maken dat hij zijn werkzaamheden buiten Nederland heeft uitgevoerd. Het feit dat hij in Nederland in feite geen werkzaamheden heeft verricht neemt niet weg dat Nederland het loon in de heffing kan betrekken. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 7.2

Wet inkomstenbelasting 2001 2.1

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Internationaal belastingrecht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 3 maart

15

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen