Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X na de hoorzitting bijna twee jaar heeft stilgezeten zodat hij onredelijk lang heeft gewacht met het in gebreke stellen van de inspecteur.

Aan X is in 2014 een BPM-naheffingsaanslag opgelegd, die na terugwijzing door de rechtbank in 2018 alsnog door de inspecteur is vernietigd. Volgens Rechtbank Gelderland heeft X recht op een immateriële schadevergoeding van € 2500. X stelt in hoger beroep ook recht te hebben op de maximale dwangsom.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X na de hoorzitting bijna twee jaar heeft stilgezeten zodat hij onredelijk lang heeft gewacht met het in gebreke stellen van de inspecteur (zie Hof ’s-Hertogenbosch 19 april 2018, 17/00283, V-N Vandaag 2018/1425). Na de terugwijzing hoefde X niet opnieuw te worden gehoord. Er was namelijk geen noodzaak toe. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 3 maart

4

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen