Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat het motortankschip niet de Zwitserse maar de Duitse vlag voert, zodat het standpunt van de inspecteur voor 2003 is achterhaald.

De heer X woont in Nederland. Sinds 2002 is hij in dienst bij een bedrijf in Zwitserland en werkt op een motortankschip. Voor 2011 en 2012 is in geschil of X recht heeft op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Volgens Hof ’s-Hertogenbosch kan bij X de indruk zijn gewekt dat de inspecteur zich bewust op een bepaald standpunt heeft gesteld. In de bezwaarfase voor 2003 heeft X met succes namelijk alleen zijn ‘Lohnausweis für 2003’ overgelegd. De Hoge Raad (21 juni 2019, 18/04340, V-N 2019/32.18) oordeelt dat het hof de juistheid van de stelling van de inspecteur, dat X vanaf 2009 werkzaam is op een schip onder Duitse vlag en dus aan het Verdrag met Zwitserland geen aanspraak meer op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting kan ontlenen, ten onrechte in het midden heeft gelaten. Volgt verwijzing.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het motortankschip niet de Zwitserse maar de Duitse vlag voert, zodat het standpunt van de inspecteur voor 2003 is achterhaald. X kan er dus geen vertrouwen meer aan ontlenen. X kan ook voor het overige geen recht op vermindering ter voorkoming van dubbele belasting ontlenen aan de Verdragen met Zwitserland 1951 en 2010, aan het Besluit (14 juni 1986, nr. 085-332, V-N 1986/134) of aan het Verdrag met Duitsland 1959. Er is wel een ambtshalve grond om de uitspraak van de rechtbank te vernietigen. Na het doen van uitspraak op bezwaar heeft de inspecteur de aanslag over 2011 namelijk ambtshalve verminderd, door alsnog rekening te houden met vrij te stellen inkomsten uit Zwitserland uit 2009 en 2010 (doorschuifregeling). Het beroep inzake 2011 had daarom door de rechtbank gegrond moeten worden verklaard. Het hoger beroep van X is deels gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 10

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Internationale sociale zekerheid

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 3 maart

21

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen