Rechtbank Gelderland oordeelt dat het veelvuldig procederen door X bv geen factor is voor de vraag of het griffierecht een obstakel voor toegang tot de rechter vormt. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X bv heeft diverse beroepen ingesteld zonder de griffierechten te betalen. In verzet is in geschil of haar beroepen terecht kennelijk niet–ontvankelijk zijn verklaard. Volgens X bv dient zij veel beroepen in en zou zij bij elkaar al ongeveer € 1.000.000 aan griffierechten hebben betaald.

Rechtbank Gelderland (V-N 2020/24.26.39) oordeelt dat het veelvuldig procederen geen factor is voor de vraag of het griffierecht een obstakel voor toegang tot de rechter vormt. X bv heeft voorts niet gesteld dat zij beschikt over onvoldoende inkomen of vermogen. Bovendien heeft X bv diverse procedures gewonnen, zodat in elk geval een belangrijk deel van de griffierechten is terugontvangen. De verzetten van X bv zijn ongegrond.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:54

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 3 maart

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen