Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting terecht is opgelegd, omdat X niet binnen een redelijke termijn de parkeerbelasting heeft voldaan.

X parkeert zijn auto in een zone waar parkeerbelasting verschuldigd is. Tijdens een controle om 11:06 uur is geconstateerd dat geen parkeerbelasting is voldaan. X heeft om 11:18 uur, via een parkeer-app, parkeerbelasting voldaan. Hij kan het verschil in tijd niet verklaren en stelt dat geen sprake is van opzet, onwil of manipulatie. In geschil is of de naheffingsaanslag parkeerbelasting terecht is opgelegd.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de naheffingsaanslag parkeerbelasting terecht is opgelegd. Uit de Parkeerverordening blijkt dat parkeerbelasting verschuldigd is bij aanvang van het parkeren en dat direct handelingen moeten worden verricht om de parkeerbelasting te voldoen. Tussen de controle en de voldoening van de parkeerbelasting zijn 12 minuten verstreken. Dat is een zodanig tijdsbestek dat van voldoening binnen een redelijke termijn geen sprake is. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 22 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

324

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen