De Minister van Buitenlandse Zaken heeft het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek San Marino (Trb. 2023, nr. 133) ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal voorgelegd. De goedkeuring wordt voor Curaçao gevraagd.

Het Verdrag sluit aan bij het streven naar een uitbreiding van het belastingverdragennetwerk van Curaçao om een duurzame economische ontwikkeling te bevorderen. De onderhandelingen voor dit Verdrag zijn voor een groot deel gevoerd voordat het Curaçaos Fiscaal Verdragsbeleid 2023 is afgerond. Er is daarom met name gewerkt binnen de kaders van het OESO-modelverdrag zoals dat luidt na de actualisering per 21 november 2017.

De wens dat het Verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen moet uiterlijk 6 juni 2024 kenbaar worden gemaakt.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 22 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

80

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen