Per 1 januari 2025 wordt het Besluit Wfsv gewijzigd. De wijziging betreft de premiedifferentiatie in de WW. Het doel van de maatregel is de wendbaarheid binnen het vaste contract verder te vergroten.

Binnen de premiedifferentiatie voor de WW geldt dat het onder de lage premie mogelijk is om maximaal 30% meer uren te verlonen dan de overeengekomen vaste arbeidsomvang. Indien er gemiddeld over het kalenderjaar meer dan 30% extra uren worden verloond is een herzieningssituatie van toepassing. De werkgever is dan met terugwerkende kracht over het hele kalenderjaar en over alle arbeidsuren de hoge WW-premie verschuldigd. Op deze hoofdregel is een uitzondering opgenomen voor voltijdscontracten. Voor arbeidsovereenkomsten met een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur of meer per week geldt deze herzieningssituatie niet. De uitzondering wordt verruimd door ook contracten met een bijna voltijds arbeidsomvang uit te zonderen van de 30% herzieningssituatie. De grens van een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur of meer per week wordt daarom aangepast naar een gemiddelde arbeidsomvang van meer dan 30 uur per week. Het gevolg is dat de 30% herzieningssituatie vaker is uitgezonderd.

Wetsartikelen:

Besluit Wfsv 2.3

[Nieuwsbron]

Rubriek: Premieheffing

Regelgevende instantie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Editie: 22 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

143

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen