Staatssecretaris Van Rij van Financiën geeft antwoord op een groot aantal (feitelijke) vragen van de vaste commissie voor Financiën naar aanleiding van het rapport ‘Belastingen in een maatschappelijk perspectief: bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’ (V-N 2024/13.3).

Dit rapport is 12 februari 2024 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Het rapport is het product van een ambtelijke werkgroep met een onafhankelijk voorzitter en heeft als doel inzicht te bieden in de stand van zaken op de belangrijkste thema’s van het belastingstelsel wat betreft knelpunten, stappen die daarop zijn gezet, uitdagingen en oplossingsrichtingen.

De staatssecretaris geeft een schriftelijke reactie op 173 vragen. Het betreft uiteenlopende onderwerpen zoals de kosten die voortvloeien uit de onrechtmatige box 3-heffing, extra belastinginkomsten die zijn opgehaald vanwege het afschaffen van fiscale regelingen en de mogelijke gevolgen van de versobering van de innovatiebox.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

1337

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen