Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op de door de voormalige aandeelhouder aan X BV betaalde schadevergoeding. Volgens de rechtbank is namelijk niet aan het causaliteitsvereiste voldaan.

A houdt via Z BV de helft van de aandelen in Y BV. Belanghebbende, X BV, houdt de andere aandelen in Y BV. Medio 2017 verkoopt Z BV haar aandelen in Y BV aan X bv voor € 302.000. Enkele maanden later ontplooit A activiteiten die concurreren met de activiteiten van X BV. X BV spreekt A daarop aan en stelt schade te hebben geleden door de ontplooide concurrerende activiteiten. Voordat het tot een rechtszitting komt, komen A en X BV een VSO overeen. Hierbij wordt vastgesteld dat X BV de resterende koopsom van de aandelen in Y BV van € 180.000 niet meer hoeft te betalen. X BV voert het bedrag van € 180.000 in haar VPB-aangifte op als kwijtscheldingswinstvrijstelling. De inspecteur corrigeert dit. X BV stelt daarop dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op de schadevergoeding.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op de door de voormalige aandeelhouder aan X BV betaalde schadevergoeding. Volgens de rechtbank is namelijk niet aan het causaliteitsvereiste voldaan. Uit het arrest van de Hoge Raad van 23 september 2016, 15/02428, ECLI:NL:HR:2016:2124, V-N 2016/47.10, volgt niet zonder meer dat in alle gevallen waarbij een schadevergoeding wordt betaald vanwege schending van een beding in de koopovereenkomst aan het causaliteitsvereiste is voldaan. De Hoge Raad wijst alleen maar op schadevergoedingen die zijn verschuldigd wegens het afbreken van onderhandelingen waardoor de verkoop niet doorgaat. Daarvan is in het geval van X BV geen sprake. De rechtbank merkt verder nog op dat de schadevergoeding verband houdt met omstandigheden die na de verkoop zijn opgekomen. Het gelijk is aan de inspecteur.

Lees ook het thema Wet op de vennootschapsbelasting 1969 13.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 13

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 22 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

391

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen