Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv recht heeft op een tax sparing credit van 25% in verband met de van haar Braziliaanse dochter ontvangen IoNE. Aan het MAP-besluit van 16 maart 2022 kan geen terugwerkende kracht worden toegekend, waardoor de IoNE in 2019 en 2020 nog als inkomsten van aandelen zijn te beschouwen.

Belanghebbende, X BV, bezit alle aandelen in een Braziliaanse vennootschap en ontvangt in 2019 $ 3 mln aan ‘interest on net equity’ (IoNE) van haar dochter. In 2020 ontvangt zij $ 2 mln aan IoNE. In haar VPB-aangiften claimt X BV de tax sparing credit van 25% voor dividend (art. 23 lid 4 onderdeel a Belastingverdrag Nederland-Brazilië). De inspecteur is van mening dat de IoNE moet worden aangemerkt als interest en dat dus slechts recht bestaat op een tax sparing credit van 20% (art. 23 lid 4 onderdeel b Belastingverdrag Nederland-Brazilië). De inspecteur wijst op de uitkomst van de onderlinge overlegprocedure, vastgelegd in het MAP-besluit van 16 maart 2022, waarin is bevestigd dat de IoNE voor de toepassing van het belastingverdrag als interest kwalificeert. X bv gaat in beroep.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv recht heeft op een tax sparing credit van 25% in verband met de van haar Braziliaanse dochter ontvangen IoNE. Aan het MAP-besluit van 16 maart 2022 kan geen terugwerkende kracht worden toegekend. Naar het oordeel van de rechtbank moet tot het moment waarop de verdragsluitende staten via de overlegprocedure overeenstemming hebben bereikt de IoNE voor de verdragstoepassing ook kwalificeren als dividend. Er zijn voldoende aanknopingspunten om te oordelen dat de IoNE als inkomsten van aandelen zijn te beschouwen. De onduidelijkheid van de verdragstekst moet volgens de rechtbank voor rekening en risico komen van de verdragsluitende staten. De tekst moet bij gerede twijfel niet ten nadele van X bv worden uitgelegd. Het gelijk is aan X bv.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 23

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 11

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 10

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 22 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

42

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen