Advocaat-Generaal Ettema concludeert dat het hof de sanctie van omkering van de bewijslast niet had mogen toepassen. Volgens de A-G had het hof moeten onderzoeken of vof X over de gevraagde gegevens beschikt en daarbij de bewijslast bij de inspecteur moeten leggen.

Vof X exploiteert een poolcentrum annex shishalounge. Tijdens een controle wordt in 2012 vijf kilogram waterpijptabak aangetroffen die niet is voorzien van de vereiste accijnszegels. In 2016 wordt weer een controle uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de herkomst van de aangetroffen waterpijptabak niet kan worden vastgesteld. Nadat de door de inspecteur opgelegde informatiebeschikking onherroepelijk is geworden, legt hij een naheffingsaanslag tabaksaccijns, naar een geschat bedrag, op aan vof X. Volgens vof X is de aanslag echter te hoog. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de bewijslast terecht is omgekeerd en dat de naheffingsaanslag op een redelijke schatting berust van het aantal kilogram onveraccijnsde rooktabak. Vof X gaat in cassatie.

Advocaat-Generaal Ettema concludeert dat het hof de sanctie van omkering van de bewijslast niet had mogen toepassen. Volgens de A-G had het hof moeten onderzoeken of vof X over de gevraagde gegevens beschikt en daarbij de bewijslast bij de inspecteur moeten leggen. Verder merkt de A-G op dat de omkering van de bewijslast niet kan gelden voor tijdstippen die liggen buiten de in een inlichtingenverzoek en de daaropvolgende onherroepelijke informatiebeschikking vermelde periode. Ook slaagt het middel van vof X tegen de redelijke schatting. De A-G adviseert de Hoge Raad dan ook om het cassatieberoep gegrond te verklaren en de zaak te verwijzen.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Wet op de accijns 32

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Editie: 1 februari

8

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen