Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de administratie van X bv zodanige gebreken vertoont dat niet aan de administratieplicht van art. 52 AWR is voldaan. Door deze gebreken kan de omzet van X bv niet op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd. De inspecteur heeft de informatiebeschikkingen terecht afgegeven.

X bv exploiteert een eetcafé. Naar aanleiding van een boekenonderzoek geeft de inspecteur informatiebeschikkingen af voor de jaren 2014 - 2018 ten aanzien van de VPB en BTW. Volgens X bv zijn de beschikkingen ten onrechte afgegeven.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de administratie van X bv zodanige gebreken vertoont dat niet aan de administratieplicht van art. 52 AWR is voldaan. Door deze gebreken kan de omzet van X bv niet op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd. Ook is niet vast te stellen of de in de OB- en VPB-aangiften aangegeven omzet juist is. Deze gebreken zijn dan ook dermate ernstig dat de inspecteur de informatiebeschikkingen terecht heeft afgegeven. Het hof stelt vast dat de stroken van het geautomatiseerde kassasysteem, waarin een totaal wordt aangegeven van het aantal verkopen per artikelgroep en de verkoopprijs/omzet per artikelgroep al dan niet per dag, niet zijn bewaard. Ook is de keukenomzet per maand verdicht verantwoord en zijn op het kassasysteem op bepaalde piekmomenten (vooral in de avond) niet alle transacties aangeslagen. De informatiebeschikking blijft niet in stand voor de VPB 2015. De VPB-navorderingsaanslag 2015 is namelijk opgelegd voordat de informatiebeschikking onherroepelijk is geworden.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 21 april

10

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen