De kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of twee ongehuwd samenwonenden waarbij een pleegkind staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen fiscaal partner van elkaar zijn.

De casus betreft ongehuwd samenwonenden X en Y. Zij staan beiden met een minderjarig pleegkind op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen ingeschreven. X en Y zijn geen (eerstelijns) bloedverwant of aanverwant in de eerste lijn van het kind. X en Y voldoen niet aan de andere voorwaarden voor fiscaal partnerschap. Volgens de kennisgroep zijn X en Y fiscale partners mits sprake is van een pleegkind in de zin van artikel 1.4 Wet IB 2001. Daarvoor moet zijn voldaan aan de opvoed- en onderhoudseis.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 1.4

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 21 april

27

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen