Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gereageerd op vragen van de Vaste Commissie van Financiën naar aanleiding van een brief van een belastingplichtige, waarin deze stelt ten onrechte als fraudeur te zijn aangemerkt.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de aangiften inkomstenbelasting van de betrokken belastingplichtige, X, en zijn partner een aantal jaren achter elkaar onvolkomenheden vertoonden, waardoor ze zijn gecorrigeerd. Het feit dat een aangifte wordt gecorrigeerd, vormt een reden waarom de aangifte voor het volgende jaar ook weer handmatig wordt gecontroleerd. Als ook in die aangifte onvolkomenheden zitten, wordt opnieuw gecorrigeerd. Er is steeds vanuit gegaan dat er sprake was van vergissingen en er zijn geen boetes opgelegd. X en zijn partner zijn dus niet als fraudeur aangemerkt.

Daarnaast hebben er verrekeningen plaatsgevonden van openstaande toeslagschulden met teruggaven inkomstenbelasting. Dit maakt de gang van zaken voor X en zijn partner onoverzichtelijk. De Belastingdienst heeft geprobeerd te helpen door een overzicht van de openstaande belastingschulden te verstrekken en aangeboden dat X hulp bij het doen van aangifte inkomstenbelasting kan krijgen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 26 mei

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen