Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën antwoordt op vragen van het Kamerlid Van Haga dat er voorlopig geen sprake is van verruiming van de termijnen voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VPB). Dit naar aanleiding van de aangenomen motie Van Haga/Baudet inzake de verruiming van de verliesverrekening in de VPB (V-N 2020/19.7).

Verliesverrekening leidt niet tot een snelle verbetering van de liquiditeitspositie en vormt geen directe stimulans voor het doen van investeringen. Vanwege dit effect is er voor gekozen om op dit moment de nadruk te leggen op maatregelen die op kortere termijn een bijdrage leveren aan de verbetering van de liquiditeitspositie van belastingplichtigen.

Om de liquiditeitspositie te verbeteren is belastingplichtigen voor de VPB de mogelijkheid geboden om, met inachtneming van een aantal voorwaarden, een zogenoemde fiscale coronareserve te vormen. Dit is ook in lijn met een andere motie van Van Haga/Baudet. De reserve bestaat uit het coronagerelateerde verlies dat zich naar verwachting voor zal doen in het jaar 2020. De vorming van de reserve verlaagt de winst van het jaar 2019, waardoor minder VPB betaald hoeft te worden. De fiscale coronareserve valt in het jaar 2020 vrij in de winst.

De wetgeving in verband met de fiscale coronareserve wordt op dit moment voorbereid en wordt opgenomen in het Belastingplan 2021.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Editie: 26 mei

Carrousel: Carrousel

Dossiers: Corona

  697
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen