Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het gebruik van elektriciteit voor de aandrijving van machines die worden ingezet voor de verwerking van uit een steengroeve gewonnen kalksteen niet wordt aangemerkt als gebruik van elektriciteit voor mineralogische procedés.

Omya CZ s. r. o. houdt zich bezig met het winnen en verwerken van kalksteen. Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van een verwarmingstoestel dat hete lucht verwarmt, waarin de fijne kalksteenvulstof wordt gemengd met stearine. Omya is van mening dat de door haar verrichte handelingen mineralogische procedés vormen en vraagt daarom om vrijstelling van elektriciteitsbelasting. De Tsjechische Belastingdienst wijst het verzoek echter af. Omya is het hier niet mee eens. De Tsjechische rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het gebruik van elektriciteit voor de aandrijving van machines die worden ingezet voor de verwerking van uit een steengroeve gewonnen kalksteen niet wordt aangemerkt als gebruik van elektriciteit voor mineralogische procedés. Het gebruik van elektriciteit voor de aandrijving van machines die worden ingezet voor de productie van fijne kalksteenvulstoffen met een behandeld oppervlak, wordt daarentegen wel aangemerkt als gebruik van elektriciteit ten behoeve van dergelijke procedés.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Milieuheffingen

Editie: 22 april

Informatiesoort: VN Vandaag

76

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen