Rechtbank Overijssel oordeelt dat de schenkingen van de onroerende zaken aan de minderjarige kinderen van X gezien de context onoorbaar en paulianeus zijn. Het doel was om de bank te benadelen.

X is enig (indirect) aandeelhouder/bestuurder van een groep bv's, die zich bezighoudt met projectontwikkeling. De curator van deze inmiddels failliete bv's stelt dat drie schenkingen in april 2013 van onroerende zaken van X aan zijn (destijds) minderjarige kinderen paulianeus zijn. Bij de schenkingen heeft X het vruchtgebruik voorbehouden en treedt hij daarna op als hun bewindvoerder. De curator heeft de schenkingen inmiddels buitengerechtelijk vernietigd.

Rechtbank Overijssel oordeelt dat de schenkingen gezien de context onoorbaar en paulianeus zijn. X wist of behoorde hij te weten dat de 'beschermingsconstructie' zou leiden tot het faillissement van de bv's en dat daarin een tekort was te verwachten. Het doel was om de bank te benadelen. De buitengerechtelijke vernietiging kan geen standhouden, omdat het om registergoederen gaat. Op voorwaarde dat bij vonnis of arrest in kracht van gewijsde wordt vastgesteld dat één of meer faillissementsboedel(s) van de bv's een niet voldane vordering heeft/hebben op X, worden de schenkingen vernietigd. X wordt op straffe van een dwangsom verplicht om de schenkingen en leveringen ongedaan te maken en die in de registers in te schrijven. De curator wordt gemachtigd om dat aan de hand van dit vonnis eventueel zelf te doen. De kinderen worden op straffe van een dwangsom veroordeeld eraan mee te werken. X en zijn echtgenote, alsmede hun kinderen worden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 3 45

Instantie: Rechtbank Overijssel

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht, Inkomstenbelasting, Insolventierecht

Editie: 22 april

Informatiesoort: VN Vandaag

662

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen