Het Hof van Justitie EU oordeelt dat België EU-ambtenaar GI ten onrechte onderwerpt aan het Belgische socialezekerheidsstelsel voor zijn activiteiten als docent. België moet volgens het Hof van Justitie EU bij de inrichting van het socialezekerheidsstelsel het EU-recht eerbiedigen.

GI werkt sinds 2007 bij de EU en geeft daarnaast vanaf 2015 circa 20 uren per jaar les. In verband met deze activiteiten moet hij zich bij een Belgisch sociaal verzekeringsfonds aansluiten. GI is echter van mening dat hij, als EU-ambtenaar, slechts bij één socialezekerheidsstelsel kan zijn aangesloten. De Belgisch rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat België EU-ambtenaar GI ten onrechte onderwerpt aan het Belgische socialezekerheidsstelsel voor zijn activiteiten als docent. België moet volgens het Hof van Justitie EU bij de inrichting van het socialezekerheidsstelsel het EU-recht eerbiedigen. Dit geldt ook voor de bepalingen van het Protocol en het Statuut die betrekking hebben op de sociale zekerheid en de rechtspositie van de EU-ambtenaren regelen. De overige inkomsten van een EU-ambtenaar zijn weliswaar onderworpen aan de belasting van de lidstaten, voor de verplichtingen op het gebied van de sociale zekerheid geldt echter dat een EU-ambtenaar uitsluitend is onderworpen aan de socialezekerheidsregeling van de EU. Het Hof van Justitie EU wijst daarbij op zijn Acerta-arrest van 16 november 2023 (C-415/22, V-N 2023/54.27.3).

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Internationale sociale zekerheid, Europees belastingrecht, Premieheffing

Editie: 22 april

Informatiesoort: VN Vandaag

200

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen