Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Fonds X uit het Verenigd Koninkrijk geen recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting. De rechtbank wijst daarbij op de recente jurisprudentie over dit onderwerp.

De inspecteur wijst de verzoeken van het Britse X Fonds om teruggaaf van dividendbelasting af. X gaat in beroep en stelt dat zij vergelijkbaar is met een fbi.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het Britse Fonds X geen recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting. De rechtbank wijst daarbij op de recente jurisprudentie over dit onderwerp. Hieruit blijkt onder andere dat het vrije verkeer van kapitaal niet wordt belemmerd doordat buitenlandse fbi’s niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de regeling van de afdrachtvermindering. Verder wijst de rechtbank er nog op dat, zo er wel sprake zou zijn van een dergelijke belemmering, rechtsherstel conform de jurisprudentie van de Hoge Raad dan zou moeten plaatsvinden met inachtneming van een vervangende betaling. Dit leidt echter niet tot een teruggaaf omdat deze nooit hoger kan zijn dan de vervangende betaling.

Lees ook het thema Beleggingsinstellingen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de dividendbelasting 1965 1

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Dividendbelasting

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

227

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen