Hof 's-Hertogenbosch verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk, omdat niet is komen vast te staan dat gemachtigde gemachtigd is om namens X hoger beroep in te stellen.

X voldoet BPM en maakt bezwaar tegen deze voldoening. De inspecteur verklaart het bezwaar ongegrond, waarna X beroep instelt bij de rechtbank. De rechtbank verklaart het beroep gegrond. X' gemachtigde stelt hoger beroep in bij Hof 's-Hertogenbosch. Het hof verzoekt gemachtigde om een recente machtiging, na twijfels over zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid en zijn aanhouding door de FIOD. Gemachtigde kan geen recente machtiging overleggen. In geschil is of het hoger beroep ontvankelijk is.

Hof 's-Hertogenbosch verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk, omdat niet is komen vast te staan dat gemachtigde gemachtigd is om namens X hoger beroep in te stellen. Het hof verwijst naar een vergelijkbare situatie in een arrest van de Hoge Raad (V-N 2022/48.12). Het hoger beroep en het incidentele hoger beroep zijn niet-ontvankelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:111

Algemene wet bestuursrecht 8:24

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

441

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen