Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de nationale rechters het EU-recht mogen uitleggen en niet verplicht zijn om een EU-rechtelijk geschilpunt voor te leggen aan het HvJ EU, ook niet als het rechtsvorming zou betreffen waarover deze (nog) niet heeft geoordeeld.

X doet BPM-aangifte voor een Mercedes-Benz E-klasse Coupé 200 met schade en voldoet € 1441. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant mag de inspecteur de extra leeftijdskorting van € 1 intern compenseren, omdat in het taxatierapport 100% van de schade is afgetrokken. X krijgt wegens het overschrijden van de redelijke termijn wel een immateriële schadevergoeding van € 2000, een proceskostenvergoeding van € 75 en een griffierechtvergoeding. X gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de nationale rechters het EU-recht mogen uitleggen en niet verplicht zijn om een EU-rechtelijk geschilpunt voor te leggen aan het HvJ EU, ook niet als het rechtsvorming zou betreffen waarover deze (nog) niet heeft geoordeeld. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond. Op basis van bijzondere omstandigheden, namelijk het grote aantal soortgelijke zaken, is de proceskostenvergoeding in eerste aanleg terecht gematigd tot € 75 (zie Hof 's-Hertogenbosch 24 oktober 2019, 18/00194, V-N Vandaag 2019/2627).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet bestuursrecht 8:75

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

141

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen