Voor zover de uitgaven voor een ‘slaapwacht’, ’24-uurszorg en ‘waaknacht’ betrekking hebben op huishoudelijke hulp kwalificeren deze als uitgaven voor extra gezinshulp. Dat staat in een standpunt van de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst.

Een belastingplichtige ontvangt 24-uurszorg in verband met ziekte. De zorg omvat zowel huishoudelijke taken als persoonlijke verzorging en lichte medische zorg. Op de factuur staat een totaaloverzicht van de afgenomen uren zonder splitsing naar aard van de werkzaamheden. Een deel van de uren is gedeclareerd via de Wet langdurige zorg. Alleen de niet vergoede uren zijn gefactureerd.

De uitgaven die betrekking hebben op huishoudelijke hulp kwalificeren als uitgaven voor extra gezinshulp. Voor zover de uitgaven zien op andere vormen van zorg, zoals persoonlijke verzorging of medische zorg is geen sprake van uitgaven voor extra gezinshulp. Op de factuur moet een splitsing worden gemaakt van de kosten voor de verschillende soorten werkzaamheden.

Naast de algemene voorwaarden die gelden voor het in aanmerking nemen van uitgaven voor specifieke zorgkosten gelden nog andere specifieke voorwaarden voor uitgaven voor extra gezinshulp.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 15 april

Informatiesoort: VN Vandaag

241

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen